EST     ENG     LAT

Avalik teave

Kohaliku omavalitsuse valimised

Asutuste koosseis

Põhimäärused

Ametijuhendid

Palgaandmed

Avalikustamisele kuuluvad Ruhnu Vallavolikogu ja Ruhnu Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid(2013).

OÜ Palgaandmed

 

Teostatavad riigihanked

18.06.2013 kuulutati välja Ruhnu uue koolihoone ehitamiseks riigihange „Ruhnu koolimaja projekteerimis-ehitustööd“. Riigihanke materjalid kättesaadaval Riigihangete registrist.

Asjaajamisjuhised

 • Avalduste ja dokumentide vormid

Arengukavad

 

 

Volikogu määrused

Eelarve

Eelarvestrateegia

 

2012

2013

 • Ruhnu vallavolikogu eelarve kinnitamise määrus
 • Ruhnu valla 2013. a. eelarve materjalid: lisa nr. 1
 • Ruhnu valla 2013. a. eelarve materjalid: lisa nr. 2
 • Ruhnu valla 2013. a. eelarve seletuskiri
 • Ruhnu valla 2013. a. I lisaeelarve kinnitamise määrus.

2014

 • Ruhnu vallavolikogu eelarve kinnitamise määrus
 • Ruhnu valla 2014. a. eelarve materjalid: lisa nr. 1

Jäätmekava

Valla üldplaneering

Aruanded

2009

2010

2011

2012

Tellitud uurimused

 • Eksperthinnang Ruhnu saarele ühisveevärgi rajamiseks vajalike geoloogilis- hüdrogeoloogiliste tingimuste kohta. Kokkuvõte

Vallavalitsuse määrused

 • internetipunkti kasutamise eeskiri


Täitmata töökohad

 • Täitmata töökohti pole

Dokumendiregister

Vana känd

Sipelgas
Ilmselt läheb kedagi hammustama... :)

Vaata siin ilmunud piltide galeriid: veebilehel ilmunud pildid.