Ehitusnõunik: Martin Käärid
tel: +(372) 454 5593, +(372) 53432603
e-post: martinkaarid@gmail.com

 

Maanõunik: Margus Pikkor
tel: +(372) 4545602, +(372) 53452789
e-post: m.pikkor@gmail.com

 

Kõik ehitusalased taotlusvomid leiad

https://www.mkm.ee/et/ehitisregister