RIIGIHANKED

1.Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
Ruhnu Põhikooli ehitustööde I etapp
viitenumber 175722

Pakkumused:

1.AS Eviko 641 160 €

2. OÜ Arens Ehitustööd ja AS Remet  716 629 €

3. AS EBC Ehitus 503 950 €

Riigihanke võitja, leping sõlmitud. Ehitustööde lõpp 31.07.2017

HANKED

1.Väiketankla soetamine - (EASi toetus 13787 €, omaosalus 2686 €, läbiviimise aeg 01.05.-20.01.2017

2.„Ruhnu raamatukogu abiruumide rekonstrueerimine" EU50006 - EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 29713,62 €, omaosalus 7235,58 €, kokku 369499,20 € (läbiviimise aeg 15.07.2016-31.01.2017)

PROJEKTID

1.Ruhnu majaka ettevalmistustööd külastajaile avamiseks - 5000 €

(Riigieelarve 5000 €, omaosalus - 0), läbiviimise aeg 01.01.2016-15.10.2016

2.VI Saarte laste pärimuspäevade korraldamine Ruhnus - 2000 €

(EV Kultuuriministeerium, omaosalus 280 €), läbiviimise aeg 01.04.-30.06.2016

3. VI Saarte laste pärimuspäevade korraldamine Ruhnus - 400 €

(Eesti Kultuurkapital, omaosalus 120 €), läbiviimise aeg 01.04.-30.06.2016

Ruhnu Kultuuriruumi projektid

4. Ruhnu-Kihnu mängude korraldamine 1974 €

(Eesti Kultuurkapital, omaosalus ), lõpetatud

5. Ruhnu-Kihnu mängude korraldamine 1620 €

(Kohaliku Omaalgatuse Programm, omaosalus ), lõpetatud