Jaan Urvet - 507 6590  vallavanem@ruhnu.ee

Tiina Allik - 453 3816  ruhnu@ruhnu.ee

Ülle Jõgi - 455 3109 ylle@ruhnu.ee

Registrikood 75023177
arvelduskonto number EE191010022086133008 SEB Pangas