« Tagasi

Avati Ruhnu valla toetusfondi esimene taotlusvoor

Ruhnu vallavolikogu võttis 27.06.2018 määrusega nr 7 vastu Ruhnu valla toetusfondi kasutamise korra. Määrusega kehtestatakse Ruhnu valla toetusfondist tegevustoetuste ja ettevõtlustoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste ja stipendiumite andmise ning nende kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

Toetuste ja stipendiumite andmise eesmärgiks on ettevõtjate ja kodanikualgatuse toetamise kaudu:

 1) luua Ruhnu saare elanikele paremaid elutingimusi ja rohkem valikuvõimalusi;
 2) abistada vallaelanikke hariduse omandamisel ja teadustöö tegemisel;
 3) abistada vallaelanikke kultuuri, spordi, hobide ja loominguga tegelemisel;
 4) elavdada Ruhnu valla kultuurielu ja kogukondlike sündmuste tähistamist;
 5) aidata kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele viisil, mis avaldab mõju võimalikult paljudele ettevõtjatele ja pakub avalikke teenuseid;
 6) aidata kaasa ettevõtluse edendamisele Ruhnu vallas läbi töökohtade säilitamise või loomise;
 7) toetada ettevõtlusega alustamist või uute teenuste ja tegevusvaldkondade arendamise;
 8) elavdada noorsootööd;
 9) toetada innovatiivsete ideede arendamist saarel;
 10) toetada väljaspool Ruhnu saart toimuvaid, kuid Ruhnu saare positiivse maine kujundamisele kaasaaitavaid tegevusi.

Toetusfondi rahastatakse valla eelarvest ja sihtotstarbelistest annetustest.

Toetusfondi kasutamise kord, taotlusankeedid ja lisad asuvad lingil "Toetusfond".

Informatsiooni ja konsultatsiooni saab vallavalitsusest. 

Taotlused vaatab läbi Ruhnu Vallavalitsus. Otsus toetuste eraldamise kohta tehakse hiljemalt 28. juulil 2018.

Taotlused esitada hiljemalt kell 16.00 18. juuliks 2018 kinnises ümbrikus Ruhnu Vallavalitsusse või saata digiallkirjastatult ruhnu@ruhnu.ee

Teine taotlusvoor kuulutatakse välja 4. oktoobril 2018.a. ja taotluste esitamise tähtaeg on kell 16.00 18. oktoober 2018.

Esimese taotlusvooru jaotussumma on 2500 € ja teise 1500 €.