« Tagasi

Pakkumuste tulemused

Ruhnu Vallavalitsuse otsusega 27.02.2017 kuulutati välja pakkumuskutse

1. Ruhnu valla asutuste remont
Tähtajaks  saabus 1 pakkumus Ruhnu AEK OÜ  summas 7800 €
Pakkumus loetakse kvalifitseerunuks ja vastab lähteülesandele 
 
2. Pastoraadi (põhikooli) ümbruses võsaraie ja ohtlike puude mahavõtmine -
Tähtajaks saabus 5 pakkumust:
1). OÜ Liise Talu Ruhnu Saarel summas 2520 €
2). OÜ Haljastuskeskus summas  2350  €
3). Puuvõlurid OÜ summas 2840 €
4). Keps OÜ summas  2390 €
5). Ruhnu AEK OÜ summas 2400n€
Pakkumused loetakse kvalifitseerunuks ja vastavad lähteülesandele.

3.Teede korrastustööd -
Tähtajaks  saabus 1 pakkumus Ruhnu AEK OÜ  summas 2640 €
Pakkumus loetakse kvalifitseerunuks ja vastab lähteülesandele 
 
Tulenevalt Ruhnu valla hankekorrast ja pakkumuste valikukriteeriumist (odavaim hind) sõlmitakse leping:
1.Ruhnu valla asutuste remont - Ruhnu AEK  OÜ  summas  7800 €
2.Pastoraadi (põhikooli) ümbruses võsaraie ja ohtlike puude mahavõtmine - OÜ Haljastuskeskus summas 2350 €
3.Teede korrastustööd - Ruhnu AEK OÜ summas 2640 €