« Tagasi

Kaubaveost Runöl

Kuna Ruhnu elanike seas on tekitanud küsimusi materjalide vedu, mida laeva meeskond käsitles kaubana, mis ei liigitu ei esmatarbe-, ega toidukaubaks, siis hindas laeva meeskond materjali kaaluks hinnanguliselt 100kg (täpne kaalumisvõimalus puudub) ja rakendas hinnakirjas vähimat võimalikku kehtestatud tasumäära 7€/T kogusummas veose tellijale 0,7€.

Vastavalt sõlmitud lepingule Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kihnu Veeteede vahel on kehtestatud järgmised nõudmised:

Laeva kaubateki kogu kandevõime on 5 tonni. (see sõltub ka ilmastikust ja reisijate ning käsipagasi kogukaalust.). Sõltuvalt reisijate arvust ning ilmastiku tingimustest 5000kg tekilaadungi korral ei lähe laev glisseerima ja sõidukiirus väheneb märgatavalt 21 sõlmelt 13-14 sõlmeni)
Suuremate esemete ja ehitusmaterjali vedu tuleb eelnevalt broneerida. Broneerida saab kuni 80% veo mahust – seejuures on broneeritavast mahust 20% Ruhnu valla elanike kauba veoks. Kogu broneeritava kauba maht on 4000kg, millest 20% ehk 800kg on Ruhnu valla elanike esemete veoks. Esemete kogust ja kaalu on võimalik hinnata visuaalselt kuna kaalumise võimalused praegu veel puuduvad. Lõplik tõde on laeva süvisemärgistus mida peab igal juhul järgima. Vahe broneeritava koguse 4000 kg ja kandevõime 5000 kg on nn. eksimisvaru broneerimisel ning tagamaks meresõiduohutus ja võimalus n.ö. üldjärjekorrast ka kaubavedu teostada.

Veoste tasustamisel lähtutakse järgmistest MKM-i poolt kehtestatud hindadest;
1.Sõiduki ja esemete vedu kokkuleppel vedajaga
2.Esemed kaalu alusel 7 eurot tonn
3.Esemed mahu alusel 3,5 eurot m3
4.Väikesaadetised 0,12 eurot kg*
5.Mootorsõiduk  25 eurot
6.Jalgratas 2 eurot
7.Tavaposti (kirjad, ajalehed, ajakirjad jne.) vedu saarele on tasuta. Tavapostiks loetakse järgmist posti:
-Maksimaalne kaal: 2000 g
-Minimaalsed mõõtmed: 90 mm x 140 mm (pikkus x laius) või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 170 mm; pikim mõõt 100 mm
-Maksimaalsed mõõtmed: pikkus, laius, kõrgus kokku 900 mm; pikima külje mõõt 600 mm või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 1040 mm, pikim mõõt 900 mm
8.Esmatarbekaupade ja toiduainete (välja arvatud alkohoolsed joogid) vedu saarele on Ruhnu valla kauplustele ja alalistele elanikele (rahvastikuregistri järgselt või Ruhnu Vallavalitsuse esitatud nimekirjas)
tasuta.
9.Lähtudes kehtestatud hinnakirjast on Ruhnu valla alalistele elanikele nii käsipagasi kui kaubana veetavate esmatarbekaupade ja toiduainete vedu tasuta.

Olen aru saanud, et Ruhnu elaniku rahulolematuse põhjustas ehitusmaterjali
vedu (parkett) mida laeva meeskond käsitles kaubana, mis ei liigitu ei
esmatarbe-, ega toidukaubaks. Meeskond hindas materjali kaaluks
hinnanguliselt 100kg(täpne kaalumisvõimalus puudub) ja rakendas hinnakirjas
vähimat võimalikku kehtestatud tasumäära 7€/T kogusummas veose tellijale
0,7€.

Kuna nö silma järgi kaalu arvestamine ei ole täpne, tehakse MKM-ile taotlus kaalumisvõimaluse tekitamiseks nii kraanaga tõstetavale kui käsikaubale.