« Tagasi

Konkurss Ruhnu Põhikooli direktori ametikohale

Ruhnu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ruhnu Põhikooli direktori ametikohale

Tööülesanded

Tagada Ruhnu Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Direktor asub tööle Ruhnu Põhikoolis augusti keskel.


Kandidaadilt ootame:

 • juhtimiskogemust
 • eesti keele oskust kõrgtasemel
 • heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskust
 • vastutustunnet, korrektsust, täpsust
 • õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust
 • loovust ja algatusvõimet

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • juhtimiskogemus
 • väga head teadmised haridusvaldkonnast ja pedagoogilise töö kogemust

 

Kandideerijatel esitada:

 • elulookirjeldus
 • motivatsioonikiri
 • nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 31. maiks 2019. a e-posti aadressile ruhnu@ruhnu.ee. 
Täiendav info telefonil 56221913, Andre Nõu, Ruhnu vallavanem.