Vallavalitsuse istung 26. juunil, 2017

Päevakord:
1.Ehitusloa väljaandmine /päikesepaneelid/

2.Kulude kinnitamine /Eestimaa Loomakaitse Liidu tegevus Ruhnus, metalli äravedu, majutus kordonis, munitsipaalelamu remont/

3.Lepingu pikendamise avalduste läbivaatamine

Jooksvad küsimused