KUTSE

 

Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

kolmapäeval, 10. juunil 2020 a kell 10.00

 

vallamajas

 

Päevakord

 

  1. Vallavanema infominutid
  2. Ruhnu vallavalitsuse arvulise koosseisu kinnitamine.
  3. Ruhnu vallavalitsuse nimelise koosseisu kinnitamine.
  4. Ruhnu valla 2019.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
  5. Valla vara valitsemise kord muutmine.
  6. Jooksvad küsimused