Ruhnu Vallavolikogu istung toimub
Laupäeval, 31.03.2018 a kell 10.00 vallamajas
Päevakord:

  1. Vallavanema infominutid
  2. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine
  3. Audiitori määramine
  4. Väikesaarte Liidu moodustamine
  5. Avalduste läbivaatamine
  6.  Jooksvad küsimused