Ruhnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 31. jaanuaril kell 15.30 vallamajas

Päevakord:

1. Jaoskonnakomisjoni moodustamine

2. Ruhnu Vallavolikogu 15.02.2018 a määruse nr 2 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord Ruhnu vallas" muutmine.

3. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri I lugemine.

4. Ruhnu valla 2019 a eelarve I lugemine.

4. Jooksvad küsimused.