Ruhnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 11. oktoobril kell 10.30 vallamajas

Päevakord:

1. Vallavanema infominutid.

2. Ruhnu valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 a.

3. Ruhnu Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 a.

5. Jooksvad küsimused.