KUTSE

Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

Kolmapäeval, 15.03.2017 a kell 10.00

Ruhnu vallamajas

Päevakord:

  1. Vallavanema infominutid
  2. Ruhnu valla 2017. aasta eelarve II lugemine
  3. Audiitori määramine
  4. Ruhnu valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine
  5. Jooksvad küsimused