Ruhnu Vallavalitsus 2010


Ruhnu e-õppekeskkond on loodud
Ruhnu valla elanikele, muutmaks koduse
arvutiõppe maksimaalselt mugavaks

Projektist

Ruhnu e-õppe projekt on loodud võimaldamaks Ruhnu valla elanikel mugavalt ja endale sobival ajal tutvuda tänapäevaste kontoritarkvara pakettide ja kommunikatsioonivahenditega.

Projekti sponsoriks on eTraining OÜ, kelle poolt on valminud kasutatavad koolitusprogrammid.

Võimalused

Käesoleval veebilehel saada olevad interaktiivsed koolitusprogrammid annavad ülevaate kontoritarkvara Microsoft Office 2007 ja Microsoft Office 2003 tekstitöötlus-, tabelarvutus-, ja esitluspaketist. Lisaks tutvustatakse Internetikeskkonna mõisteid, turvariske, veebilehtedel navigeerimist ja e-posti kasutamist.

Tulemused

Tänapäevases infotehnoloogilises ühiskonnas kiirendab ja lihtsustab elektrooniline andmeedastus olulisel määral asjaajamist. Digitaliseeritud dokumendihaldus on kaasaegsetes asutustes standardiks. Käesolevate koolitusprogrammide läbimine annab elementaarsed teadmised kiireks, mugavaks ja odavaks suhtlemiseks.