Hajaasustusprogrammi raames toetatavate valdkondade prioriteetid on 2015.a.:

  1. Leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus
  2. Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  3. Olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  4. Vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;

Taotlus-, aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid on leitavad EASi kodulehelt.

 

Hindamiskomisjon koosseisus Külli Vähi, Kristel Lauk, Jaan Urvet, Andre Nõu ja Luise Maria Jõers, otsustas toetada järgmiseid taotlusi:

1. Toetuse saaja: Vello Kümmel, kaastaotleja Marika Kisand

Projekti  nimetus: Rooslaiu ja Mari talu veesüsteem Ruhnu küla Ruhnu vald Saare mk

Projekti tegevused:

Puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, veepumpamiseks vajalike seadeldiste paigaldamine,  rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs.

Projekti üldmaksumus: 6600 €

Programmist taotletav toetus 66,67%: 4400 (EASilt 2200 € ja Ruhnu Vallavaitsuselt 2200 €)

Oma- ja kaasfinantseering: 2200 €

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.10.2016

 

2. Toetuse saaja: Helve Rebane

Projekti  nimetus: Timu talu veesüsteemid Ruhnu küla Ruhnu vald Saare mk

Projekti tegevused:

Puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, kaevumaja ehitamine, veepumpamiseks vajalike seadeldiste paigaldamine, vee puhastamiseks vajalike seadmete ehitamine, rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs.

Projekti üldmaksumus: 7274 €

Programmist taotletav toetus:  4849 € (EASilt 2300 € ja Ruhnu Vallavalitsuselt 2549 € )

Oma- ja kaasfinantseeringu summa: 2425 €

Projekti  elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 31.10.2016