Pühapäeval 30. juulil kell 12 Issanda muutmise püha  Jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval 13. augustil kell 12 10. pühapäeva pärast nelipüha oikumeeniline Jumalateenistus armulauaga, jutlustab peapiiskop Urmas Viilma

Pühapäeval 20. augustil kell 12 taasiseseisvumispüha  Jumalateenistus armulauaga

Pühapäeval 27. augustil kell 12   12. pühapäeva pärast nelipüha Jumalateenistus armulauaga

Laupäeval 2.  septembril kell 18   õhtupalvus vanas kirikus

Pühapäeval 3. septembril kell 12  13. pühapäeva pärast nelipüha Jumalateenistus armulauaga, teenib praost  Anti Toplaan

 

Koguduse juhatus (alates 26.02.2017): Jaanus Torrim, Jaan Urvet (esimees), Jüri Keskpaik. Jaanus Torrim ja Anti Toplaan.

Revident: Elvis Kollom

Praostkonna sinodi saadikud: Jaanus Torrim, Jaan Urvet, Krista Urvet - asendussaadikud: Jüri Keskpaik ja Elvis Kollom.

Liikmemaksude tasumise konto:  EELK  Ruhnu  Püha Magdaleena kogudus EE052200221003129084 

Ristimise, leeritamise, laulatamise ja muude küsimuste korral pöörduda koguduse vaimuliku Jaanus Torrimi poole tel. 58364425, e-post: jaanus.torrim@eelk.ee


RUHNU Püha Magdaleena kogudus

Reg kood 80209228
93001 Ruhnu, Saaremaa
tel 453 3835

Koguduse hooldajaõpetaja saarte praost Anti Toplaan

Tel. 5148199 e-post: anti.toplaan@eelk.ee

SAARTE PRAOSTKOND
Karja kirikla, Linnaka küla, 94213 Leisi vald, Saaremaa
saarte@eelk.ee
www.eelk.ee/saarte/
Praost Anti Toplaan. Tel. 5148199 e-post: anti.toplaan@eelk.ee

Abipraost Rene Reinsoo, rene.reinsoo@eelk.ee