27.-30. juunil

Sõmeru lastelaager rahvamajas

Kolmapäeval 28. juunil kell 20

Orelikontsert kirikus

Pühapäeval 2. juulil kell 12

Jumalateenistus kirikus

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,29.,   ja 30. juunil ning 1., ja 2. juulil kell 22

Õhtupalvused puukirikus