Esmaspäeval 14. augustil kell 15

Vallavalitsuse istung

Teisipäeval 15. augustil

Vallavanem osaleb Saarte Koostöökogu juhatuse koosolekul Abrukal

Kolmapäeval 16. augustil

Vallavanem osaleb haldusreformiteemalisel koosolekul Saare Maavalitsuses 

17.-20. augustil

RuhnuRahu festival

Pühapäeval 20. augustil kell 12

Jumalateenistus kirikus

 

Õhtuti kell 22 õhtupalvused vanas kirikus