2016.a.

Seoses Ruhnu valla taastamise 25. aastapäevaga tänati kõiki sel perioodil töötanud vallavanemaid; Priit Meeritsat, Vello Kümmelit, Kaarel Lauku, Aare Sünterit ja Triinu Lampi.

2015.a.

Ruhnu aukodaniku tiitel omistati Leif Roger Strömfeltile - ruhnlaste ja ruhnurootslaste pikaajalise ja tulemusrikka koostöö edendamise eest

Marten Riisenberg - 2015.aasta Saaremaa vabatahtlik noortejuht

 

Ruhnu vallavolikogu tänukirja ja meenega tänati:

Anne Mikson - kauaaegse töötamise eest Ruhnu lennuväljal

Andres Keskpaik - 2015.a. ehitustegevuse eest

Kaarel Lauk - pikaajalise tegevuse eest Ruhnu ajaloo uurimisel

Kristi Treiman - tulemusrikka muusikaelu korraldamise eest

Martin Aadamsoo - RuhnuRahu kultuurifestivali korraldamise eest

2014.a.

Ruhnu vallavolikogu tänukirja ja meenega tänati:

Ülle Jõgi - kauaaegse töötamise eest Ruhnu vallavalitsuse raamatupidajana

Linda Lange - kauaaegse ettevõtluse eest

Silvi Meerits - kauaaegse töötamise eest Ruhnu raamatukogus

Kadri Tukk - kauaaegse töötamise eest Ruhnu põhikooli õpetajana

Elvi Meola - kauaaegse töötamise eest Ruhnu põhikooli kokana

Harju Maavalitsuse tänukiri ja meene:

 Jaan Urvet - Harjumaa parim täiskasvanute koolitaja