« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd

Ruhnu Vallavalitsus pakub tööd:

1. Suvised heakorratööd - valla territoriumite (kooli, vallamaja, rahvamaja ja raamatukogu ümbrus ja poeplats) niitmine traktoriga, trimmeritööd - tunnitasu 5 € netos. Tööperiood 15.06.-15.09.

Soovijail (kas füüsiline või juriidiline isik) teatada hiljemalt 12. maiks 2017 vallavalitsusele kas e.kirja - ruhnu@ruhnu.ee või kirjaliku avaldusega. Mitme kanditaadi puhul teeb valiku vallavalitsus

2. Bussijuht suveperioodiks - tasu tükitöö alusel. Soovijail (kas füüsiline või juriidiline isik) teatada hiljemalt 10. maiks 2017 vallavalitsusele kas e.kirja - ruhnu@ruhnu.ee - või kirjaliku avaldusega. Mitme kanditaadi puhul teeb valiku vallavalitsus.Tööperiood 15.05.-15.09.

3.Metalliprügila koristamine - suuremate tõkkide lõikamine, pakkimine alustele, transport sadamasse, laevaga vedu Kuressaarde, transport autoga Roomassaare sadamast laevalt metalli kogumispunkti. Metalli müügist saadav tulu jääb tööde teostajale. Läbirääkimisteks ja omapoolse pakkumise esitamiseks palun pöörduda hiljemalt 10.05. vallavalitsussse. Mitme pakkuja puhul teeb valiku vallavalitsus. Tööperiood 11.05.-20.06.