« Tagasi

Esmaspäeval, 4. novembril ootame kõiki õhtul kell 18.00 rahvamajja

Esmaspäeval, 4. novembril ootame kõiki õhtul kell 18.00 rahvamajja, kus arutletakse rannarootsi kultuuriruumi strateegia teemal. 
Ruhnlastega on kohtuma tulnud Jana Stahl, Jorma Sarv ja Patrik Göransson.
Kohtumistel keskendutakse muuhulgas järgmistele küsimustele:
 
- Kuidas aidata kaasa rannarootsi kultuuripärandi säilimisele ja vahendamisele ning kuidas tõsta ühiskonnas laiemalt teadlikkust eestirootsi kultuurielust?
- Kuidas saaksid rannarootsi asualad omavahel teha senisest tihedamat koostööd? Kuidas parandada infovahetust eri osapoolte vahel?
- Kuidas toetada rannarootsi asualade elujõulisust ja kogukondade arengut?
- Kuidas aidata kaasa säästva turismi arengule, uute turismitoodete ja -teenuste väljaarendamisele ning kvaliteetse külastuskogemuse pakkumisele?
- Millised võiksid välja näha rannarootsi kultuuripärandit ja eluolu tutvustavad kultuuriteekonnad? 
- Kuidas rikastada Ruhnu kultuurielu?
 
Olete kõik oodatud oma arvamust ja mõtteid avaldama.