« Tagasi

Merealade planeeringu eelnõu II avalik väljapanek.

Rahandusministeerium teavitab, et eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimub ministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini.