« Tagasi

Ruhnu Vallavalitsus kuulutab välja tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvooru.

Ruhnu Vallavalitsus avab  tegevus-ja ettevõtlustoetuse taotlusvooru  alates 11. märtsist kuni 01. aprill 2019.

Toetuste taotlemine ja menetlemine toimub Ruhnu Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr. 7 „Ruhnu valla toetusfondi kasutamise kord"  alusel.

Tegevustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 1 kohane taotlus koos lisa 1.1 kohase tegevustoetuse eelarvega.

 

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks esitada määruse lisa 2 kohane taotlus  koos lisa 2.1 kohase eelarvega.

 

Taotlused koos nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 01. aprill 2019 elektrooniliselt aadressil ruhnu@ruhnu.ee või paberkandjal aadressil: Ruhnu Vallavalitsus, Ruhnu küla, Ruhnu vald, 93001 Saaremaa.

Toetusfondi määruse koos taotluse- ja aruandevormidega leiate valla kodulehe rippmenüüst Toetusfondi alt.