« Tagasi

Saeveski kinnistu detailplaneering

Ruhnu Vallavolikogu 31.juuli 2020 a otsusega nr 08 lõpetati 20.04.2015.a. otsusega nr 7 algatatud Saeveski kinnistu detailplaneeringu menetlus.

Ruhnu Vallavolikogu 31.juuli 2020 istungi otsusega nr 10 algatati Ruhnu küla Saeveski kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.