Volikogu otsused

 

Volikogu otsus nr. 8:
2013 aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu vallas valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu ja volikogu liikmete arvu kinnitamine.

Vallavolikogu otsus nr. 8

 

Volikogu otsus nr. 9:
2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu valla valimiskomisjoni nimetamine.

Vallavolikogu otsus nr. 9

 

Volikogu otsus nr. 10:
2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu valla valimisjaoskonnakomisjoni nimetamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 21 lõigete 1-3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg 1 p 13 alusel ning tulenevalt vallasekretäri ettepanekust.

Vallavolikogu otsus nr. 10

 

 

Valimiskomisjoni otsused

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 1:
Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §19 lõige 4 alusel.

Valimiskomisjoni otsus nr. 1

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 2:
Valimiskomisjoni tööaja määramine
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §19 lõige 7 alusel.

Valimiskomisjoni otsus nr. 2

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 3:
Valimisliitude registreerimine
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §311 lõige 3 ja 6 alusel.

Valimiskomisjoni otsus nr. 3

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 4:
Valimisliidu ja üksikkandidaadi registreerimine kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §311 lõige 3 ja 6 ning § 32 alusel.

Valimiskomisjoni otsus nr. 4

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 4 (27.10.2014):
Volikogu liikme volituste taastumine.
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §201 lg 1 ja lg 2.
Valimiskomisjoni otsus nr. 4 2014

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 5:
Kandidaatide registreerimine
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §37 lg 1 ja 2 alusel.

Valimiskomisjoni otsus nr. 5

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 6:
Valimiskomisjoni poolt hääletamistulemuste kindlakstegemise aja ja koha määramine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 6

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 9:
Ruhnu Vallavolikogu liikmete registreerimine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 9

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 10:
Volikogu asendusliikmete registreerimine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 10

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 11:
Lisamandaatide registreerimine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 11

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 12:
Volikogu liikme volituste peatamine ja
volikogu asendusliikme volikogu liikmeks määramine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 12

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 13:
Volikogu liikme volituste peatamine ja volikogu asendusliikme volikogu liikmeks määramine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 13

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 14:
Ruhnu Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine.

Valimiskomisjoni otsus nr. 14

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 15:
Muudatused Ruhnu Vallavolikogu koosseisus.

Valimiskomisjoni otsus nr. 15

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 3:
Muudatused Ruhnu Vallavolikogu koosseisus.

Valimiskomisjoni otsus nr. 3

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 4:
Muudatused Ruhnu Vallavolikogu koosseisus.

Valimiskomisjoni otsus nr. 4

 

Valimiskomisjoni otsus nr. 5:
Muudatused Ruhnu Vallavolikogu koosseisus.

Valimiskomisjoni otsus nr. 5