Jaan Urvet - sünd. 07.09.1948.a. Venemaal, represseritu perekonnas. Lõpetanud Tallinna Ülikooli (Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut) kultuurhariduse erialal 1971.a. ja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli magistrantuuri lavastaja erialal 2004.a. Täiendanud end regulaarselt kursustel kodu- ja välismaal. Töötanud Tallinna Linnavalitsuses kultuurikeskuse juhina ja abilinnapea referendina, Eesti Nukuteatris näitleja ja lavastajana ning filmistuudios "Tallinnfilm" režissöörina. Juhtis aastail 1989-2006 Eesti Harrastusteatrite Liitu. Töötanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektorina. Osalenud fondide nõukogude ja ekspertgruppide (Eesti Kultuurkapital, Kodanikuühiskonna Sihtkapital,  Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihasutus) töös. Juhtinud teatriprojekte nii produtsendi kui lavastajana. Osalenud lavastustega rahvusvahelistel teatrifestivalidel Jaapanis, Argentiinas, Zimbabves, Hispaanias, Peruus, Rootsis, Venezuelas, Kanadas jm. EELK Ruhnu Püha Magdaleena koguduse juhatuse esimees, liige Saaremaa Koostöökogu juhatuses, Eesti Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas, MTÜ Ruhnu Kultuuriruumis, Saaremaa Vabatahtlikus Merepäästeseltsis, Ruhnu Päästeseltsis, Kaitseliidus, Rapla Kunstiseltsis,  Abipolitseinike Kogus.

Abielus Krista Urvetiga, kolm last.