Jaan Urvet - sünd. 07.09.1948 Venemaal, represseritu perekonnas. Lõpetanud Tallinna Ülikooli (Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut) kultuurhariduse erialal 1971 ja Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli magistrantuuri lavastaja erialal 2004. Täiendanud end regulaarselt kursustel kodu- ja välismaal. Töötanud Tallinna Linnavalitsuses kultuurikeskuse juhina ja abilinnapea referendina, Eesti Nukuteatris näitleja ja lavastajana ning filmistuudios "Tallinnfilm" režissöörina. Juhtis aastail 1989-2006 Eesti Harrastusteatrite Liitu. Töötanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektorina. Osalenud fondinõukogude ja ekspertgruppide (Eesti Kultuurkapital, Kodanikuühiskonna Sihtkapital,  Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihasutus) töös. Juhtinud teatriprojekte nii produtsendi kui lavastajana. Osalenud lavastustega rahvusvahelistel teatrifestivalidel Jaapanis, Argentiinas, Zimbabves, Hispaanias, Peruus, Rootsis, Venezuelas, Kanadas jm. Saaremaa Koostöökogu juhatuse liige, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Saaremaa piirkonnaorganisatsiooni juhatuse liige, MTÜ Ruhnu Kultuuriruum  liige, Saaremaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi liige, Ruhnu Päästeseltsi liige, Kaitseliidu liige, Ruhnu Püha Magdaleena koguduse liige, Abipolitseinike Kogu liige.

Abielus Krista Urvetiga, kolm last.