20.09.-.Vallavolikogu istung

Taotluse vormistamine muinsuskaitseametile

Saarevahi tegevuse jätkumise arutelu maavalitsusega

Hankedokumentide vormistamine (kooli mööbel)

Huvihariduse lisadokumentide koostamine

Suhlus HITSA programmi (koolide digitaristu arendamine) toimkonnaga

Suhtlus Eesti Loomakaitse Liiduga

Tutvumine põhikooli ehitustegevusega

Laevakohtade broneerimine bussi remonti viimiseks

Suhtlus bussi remondifirmaga

Suhtlus Transcom ASiga (parkimine Pärnu sadamas)

Valla bussi toimimise planeerimine

Suhlus MTÜde ja turismiettevõtjatega - Saaremaa turismikataloogis osalemine

Kodulehe täiendamine

21.09.-.Kooli mööblihanke pakkumustega tutvumine

Vallavalitsuse istungi ettevalmistamine

Kiriku koristus

22.09.-. Vallavalitsuse istung

25.09.-.Lepingu sõlmimine (bussijuht)

Infovahetus turismimessidest

26.09.-.Kütuse tellimine

Infovahetus Riigikoguga (laeva probleemid)

JInfovahetus jäätmemajanduse probleemidest (toetuse võimalused)

27.09.-.Osalemine seminaril Haapsalus

28.-29.09.-.Osalemine hariduskonverentsil Kuressaares

30.09.-.Taotluste vormistamine KOP-programmile ja muinsuskaitseametile

02.-04.10.-.Puhkus

02.10.-.Kohtumine Raplamaa muuseumitöötajatega Sillaotsa muuseumis

Kohtumine Estonia-seltsiga "Estonia" talveaias

05.10.-.Seminaril Hapsalus

06.10.-.Suhtlus muinsuskaitseametiga

Täienduste tegemine ehitisregistris

Valla eelarvestrateegia ettevalmistamine

08.10.-.Tutvumine kooli ehitusega

09.10.-.Vallavalitsuse istung

Mööblihanke võitjaga lepingu ettevalmistamine

Suhtlus keskkonnaametiga (jäätmekäitluse toetusprogramm)

10.10.-.Suhtlus Maaülikooliga (Kalmistu hoolduskava)

Suhtlus PRIAga (mööblihanke eelarve muutmine)

Vallavolikogu istungi ettevalmistamine

Kalmistu geoaluse tellimine

11.10.-.Vallavolikogu istung

13.10.-.USA suursaadiku ja PPA peadirektori vastuvõtt Ruhnus

14.10.-.Eesti Noorsootöökeskusele seminaritöö koostamine (noorsootöö arenguprogramm ja rahastamine)

16.10.-.Eriigihangete registri toimingud (hankedokumentide kinnitamine)

Suhtlus EASiga (kooli mööblihange)

Suhtlus Keskkonnaametiga (ehitusprojektide kooskõlastamine)

Suhtlus Eesti Noorsootöökeskusega (seminar Haapsalus)

Kütuse tellimine

Kodanike avaldustele vastuste koostamine

17.10.-.Projektitoetuste lõpptähtaja pikendusavalduste koostamine

Suhtlus MKMiga (Panda lisareiside tellimine)

18.10.-.Suhtlus maaametiga (maaüksuste riigi omandisse jätmine)

Vallavalitsuse istung

Põhikooli maasoojuskütte süsteemi koolituse ettevalmistamine

Suhtlus ehitusjärelvalvega (aida renoveerimine)

Suhtlus SEBiga (laenulepingu detailid)

Kodulehe täiendamine

21.10.-.Töökohtumine kooli mööbli tarnijaga

Internetiportaali "Puhka Eestis" täiendamine

Põhikooli rendilepingu pikendamine

23.10.-.Laevaprobleemide-teemaline suhtlus (MKM, Riigikogu)

24.10.-.Töökohtumine EBC Ehituse juhtkonnaga Kuressaares

Töökohtumine raamatupidajaga Kuressaares

25.10.-.Vallavalitsuse istung

26.10.-.Vallavolikogu istung