20.06.-.Sotsmääruse arutelu

Vallvolikoguistung

Investeerimislaenu dokumentide koostamine

Varustuse tellimine ehitajate majutuseks

21.06.-.Intervjuu pereraadiole

22.06.-.Politseinike vastuvõtt

23.06.-.Võidupüha Jumalateenistus

Palverännaku marsruudi läbimine

24.06.-.Jaanipidu

Palverännaku marsruudi täpsustamine ja kaardi koostamine

25.06.-.Kodulehe täiendamine

Lippude tellimine

26.-.PRIA aruande koostamine (puutööpingid)

Suhtlus Eesti Energiaga (kooli elektrikilbi ümberpaigutus)

Vallavalitsuse istung

Kodulehe ja FB täiendamine

27.06.-.Kultuurkapitali aruande koostamine

Valla bussigraafiku koostamine

28.06.-.Orelikontsert

Huvihariduse lisarahastuse taotluse koostamine

29.06.-. Suhtlus Riigikantseleiga (Eesti EU Nõukogu eesistumine, kooli ehitus)

Välisesinejatega seotud transpordi- ja majutusprobleemid

Suhtlus Maanteametiga

Nõupidamine väikesaarte vallavanematega

30.06.-.Kinnistutega seotud probleemid

Laevarikkega seotud probleemid

Suhtlus PPA Lääne prefektiga (politsei Ruhnus)

Pastoraadi aida restaureerimise ettevalmistamine

03.07.-.Lippude tellimine

PRIA aruande täiendamine

Suhtlus ehitusnõunikuga (servituut, õpetajamaja)

04.07.-.Huvihariduse rahastustaotluse koostamine

Kodulehe täiendamine

2017/2018.a. lennuplaani arutelu

Suhtlus Muinsuskaitseametiga

05.07.-.Külaliste vastuvõtu korraldamine (Ilona Birgele Lätist)

06.07.-.PPA Lääne prefekti visiit Ruhnu

07.07.-.Orelikontsert kirikus

08-07.-.Ruhnu suvelaat

10.07.-.Detailplaneeringu avaliku arutelu ettevalmistamine

Viiulilaagri sisseseadmine

11.07.-.Kultuurkapitali aruande koostamine

12.07.-.Ruhnu teede nimistu koostamine

13.07.-.PRIA aruande täiendamine

14.07.-.Keskkonnaameti järelpärimise vastuse koostamine

17.07.-.EV peaministri visiidi ettevalmistamine

18.07.-.Kohtumine Pakri saare esindajatega

19.07.-.Kodulehe täiendamine

Peaministri ja presidendi visiitide ettevalmistamine

20.07.-.EV peaministri visiit Ruhnu

22.07.-. Näituse avamine kirikus

24.07.-.EVpresidendi vastuvõtt Ruhnus

25.07.-.Detailplaneeringu avalik arutelu

Töökoosolek Elktrilevi juhtidega

Töökoosolek kooli ehitajatega

26.07.-.Kooli aida renoveerimise korraldamine

Muinsuskaitseameti ehitusloa (pastoraat) pikendamise taotluse esitamine

27.07.-.Töökoosolek Kihnu Veeteede juhtidega

Projeti esitamine EASile

31.07.-.Vallavalitsuse istungi ettevalmistamine

Ehitusküsimuste arutelu

Suhtlus MKMiga (transpordiühendused)

Lisaandmete esitamine Keskkonnaametile

Suhtlus rootslastest maaomanikega

01.08.-.Vallavalitsuse istung

Lepingute pikendamine

02.08.-. Suhtlus Tallinna Linnateatriga

Kultuuriürituste ettevalmistamine

03.08.-.Spordiregistri täiendamine (EOK)

EASi taotluse täiendamine

04.08.-.Tuletorni 140. aastapäeva ettevalmistamine

Suhtlus Kihnu ja Vormsi vallavanematega (turism väikesaartel)

05.08.-.Tuletorni 140. aastapäeva tähistamine

07.08.-.Suhtlus PPA (Ruhnu elanike ID kaardid)

Suhtlus Transcom ASiga (parkimine Pärnu sadamas)

EASi taotluse täiendamine

Kodulehe ja FB täiendamine

Ehituslubade täiendav läbivaatamine (naabrite ettepanekud)

Suhtlus Veeteedeameti juhtkonnaga

Palverännaku ettevalmistamine

Suhtlus elektrifirmaga (kirikute valgustamine)

08.08.-.Kuressaare politseijaoskonnas

09.08. - Suhtlus maanõunikuga (teed, kinnistud)

Suhtlus ehitusnõunikuga (ehitusload, kasutusload)

10.08.- Töökohtumine Veeteedeameti peadirektoriga

Kohtumine EU parlamendisaadikutega

11.08.-.Kinnistute probleemid (Valgi)

PRIA toetuse täiendamine

14.08.-.Vallavalitsuse istungi ettevalmistamine

Kodulehe täiendamine

Vallavalitsuse istung

15.08.-.Saarte Koostöökogu juhatuse koosolek Abrukal

Suhtlus Muinsuskaitseametiga

16.08.-.Haldusreformiteemaline nõupidamine Saare Maavalitsuses

17.-20.08.-.RuhnuRahu festival