20.04.-.Suhtlus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (laevapiletite eelmüük)

Raadiointervjuu

Telefonikoosolek väikesaarte vallavanematega

Päästeõppus

21.04.-.Rahandusministeeriumile aruande koostamine

22.04.-.Tagaküla laupäev

23.04.-.Riigikaitseline õppus

24.04.-.Suhtlus muinsuskaitseametiga (pastoraadi renoveerimine)

Suhtlus Veeteedeametiga (tuletorni hooaeg)

Valla 2016.a. tegevusaruande koostamine

25.04.-.Talgud kooli ümbruses

Vallavalitsuse istungi ettevalmistamine

26.04.-.Vallavalitsuse istung

ÜHiskirja ettevalmistamine saarvalade vallavanematega

Infovahetus Saaremaa Arenduskeskusega

Kodulehe täiendamine

RKASi hoonete fotode valmistamine

Suhtlus muinsuskaitseametiga (Ruhnu kooli renoveerimine)

Infovahetus MKMiga (Kihnu Veeteede koostööprobleemistik)

Suhtlus EBC Ehitusega (Ruhnu põhikooli ehituse olukord)

Suhtlus keskkonnaametiga (kruusa kaevandamine erakinnistult)

Ettepanekute esitamine rahandusministeeriumile (turism, ettevõtlus, transport)

Eurolippude tellimine

Infovahetus PPA Lääne piirkonna prefektiga

Liiklusõnnetuse menetlemine

Ruhnu valla 2016.a. tegevusaruande koostamine

27.04.-. Saarte Koostöökogu juhatuse koosolek Kuressaares

Pakkumuskutsete koostamine

Materjalide koostamine riigihalduse ministrile (RKASi hooned Ruhnus)

Suhtlus ehitus- ja maanõunikuga (ehitisregistri täiendused)

Tuletorni reeglite tõlgete koostamine

Laeva slaidi- ja infoprogrammi koostamine

28.04.-.Laevabroneeringute ja sõiduplaani kooskõlastamine Kihnu Veereedega (kütuseveod)

Suhtlus Elektrileviga (paikesepatarei elektrijaama detailplaneering)

Väikesaarte programmi täiendamise ettepanekute arutelu

30.04.-.Viimase öennuki teelesaatmine

Rahvamaja talgud + volbrilõke

01.05.-.Esimese laeva vastuvõtmine

02.05.-.Kütuse tellimine

Kodulehe täiendamine

Heakorratööd vallamaja ümbruses

03.05.-. Gotlandi reisi ettevalmistamine

Elektriprobleemide lahendamine

Tutvumine kooli ehituse käiguga, meilivahetus  projektijuhiga

Infovahetus Saarte liinidega (Runö peatumine KIhnus, transpordivahendite vedu)

Teabevahetus keskkonnaametiga (kruusa kaevandamine)

04.05.-.Töökohtumine raamatupidajaga Kuressaares

Reklaammaterjalide koostamine

Valla bussi remondi vajaduste kokkuleppimine

Infovahetus Kihnu Veeteedega (ohtlike materjalide vedu)

Kohutumine Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna töötajatega Tallinnas

Kuressaare turismiinfopunktis Ruhnu reklaammaterjalide tutvustamine

Gotlandi reisi plaani arutelu Patrik Göranssoniga Tallinnas

05.05.-.Tulekustutite ost.

Printeri remontiviimine

Bussi remontiviimine

06.05.-.Ruhnu talgud "Teeme ära!"

08.05.-.Elektriprobleemi lahendamine Eesti Energiaga

09.05.-.Laevaliikluse probleemide lahendamine (Kihnu Veeteed, Saarte Liinid, Runö meeskond, MKM)

Gotlandi õppereisi ettevalmistamine

10.05.-.Töösuhtlus ehitusnõunikuga (detailplaneeringud, servituudi määramine, pastoraadi aida renoveerimise pakkumused, kruusa kaevandamise loa taotlemine)

Töösuhtlus maanõunikuga (taotluste jooniste koostamine)

Infovahetus raamatupidajaga

Ruhnu kooliteemade arutelu

Infovahetus saarvaldade vallavanematega (suhtlus Eesti Saarte Koguga)

Loomade probleemiga tegelemine (PRIA, MTÜ Seos, politsei)

11.05.-.Käsitöökoja sisustamine

15.-19.05.-.Õppereis Gotlandile

20.-.21.05.-.Kihnu valla 25. sünnipäeval Kihnus

Diskussioon riigihaldusministri Mihhail Korbiga Kihnus

21.05.-. Taotluste vormistamine Elektrilevile (kooli amprite suurendamine, ümberehitustööd)

Väikesaarte programmi taotluste lisade koostamine

Dokumendivahetus raamatupidajaga

22.05.-.Suhtlus ehitusnõunikuga (detailplaneeringud, kruusa kaevandamine, kirikla aida pakkumused)

Suhtlus maanõunikuga (teede register)

Laevade broneerimine teenusteks

Suhtlus Kuressaare politseijaoskonnaga

Suhtlus Terviseametiga

23.05.-. Kooli remondi rahastusprobleemid

Tuletorni ohutustööd

Veeteedeameti esindaja visiit Ruhnu (tuletorni ohustustööde tulemustega tutvumine)

Kooli klasside vahetuse taotluse koostamine projekti autorile

Töökohtumine kooli ehituse meistriga

Vastuste koostamine Läti Vabariigi ajakirjanikele

24.05.-.Tuletõrjeõppus

Meistrikoja avamine

01.06.-.Koosolek EV Rahandusministeeriumis (väikesaarte programmi muutused)

Koosolek EV Haridusministeeriumis (väikesaarte koolide rahastamine)

06.06.-. Kell 10 Rootsi lipu päeva tähistamine

5.-9.06.-. Muusikatöötoad