20.06.-.Sotsmääruse arutelu

Vallvolikoguistung

Investeerimislaenu dokumentide koostamine

Varustuse tellimine ehitajate majutuseks

21.06.-.Intervjuu pereraadiole

22.06.-.Politseinike vastuvõtt

23.06.-.Võidupüha Jumalateenistus

Palverännaku marsruudi läbimine

24.06.-.Jaanipidu

Palverännaku marsruudi täpsustamine ja kaardi koostamine

25.06.-.Kodulehe täiendamine

Lippude tellimine

26.-.PRIA aruande koostamine (puutööpingid)

Suhtlus Eesti Energiaga (kooli elektrikilbi ümberpaigutus)

Vallavalitsuse istung

Kodulehe ja FB täiendamine

27.06.-.Kultuurkapitali aruande koostamine

Valla bussigraafiku koostamine

28.06.-.Orelikontsert

Huvihariduse lisarahastuse taotluse koostamine

01.07.-.Kohtumine Päästeameti juhtkonnaga

02.07.-.Jumalateenistus kirikus