16.03.-.Kohtumine Kihnu Veeteede juhtkonnaga Pärnus

19.03.-.MTÜ Ruhnu Kultuuriruum üldkoosolek

20.03.-.Maade tagastamisprobleemid

Tutvumine kooli ehituse käiguga

Suhtlus kooli ehituse järelvalve teostajaga

Rendilepingu sõlmimine

Kodulehe täiendamine

Suhtlus EASiga (tankla projekti toetuse lõpptaotluse koostamine)

Suhtlus muinsuskaitseametiga (pastoraadi võsaraie)

Noorteprogrammides osalemiseks infovahetus noorsootöö keskusega

21.03.-.Töölepingute sõlmimine (Ruhnu AEK, Haljastuskeskus)

Gotlandi reisi ettevalmistamine

Lisalaeva tellimine

Kodulehe täiendamine

Volituse väljaandmine projekttaotlusele

Suhtlus PPA Lääne-Eesti prefektiga

PERHi suvegraafiku koostamine

Rahandusministeeriumile aruande koostamine (finantsinfo valla kodulehel)

Infovahetus kooli spordiplatside rajamiseks

22.03.-.Runö broneeringute koostamine

Valla määruste koostamine

Suhtlus kinnistute omanikega (teede parendustööd)

Suhtlus muinsuskaitseametiga (pastoraadi aida renoveerimine)

23.03.-.Kodulehe täiendamine

Lepingute koostamine ja sõlmimine

Tutvumine kooli ehitustöödega

24.03.-.Suhtlus meediaga

Lisalaeva tellimine

Päästeameti ankeedi täitmine (päästja koolitus)

25.03.-.Kohaliku Omalagatuse programmile taotluse vormistamine (koolitus puidutööpinkidega)

28.03.-.Töökohtumine peaminister Jüri Ratasega Tallinnas

30.03.-.Kohtumine Merzragsi linnapeaga Riias (võimalike koostööprojektide initsieerimine)

03.04.-.Kuressaare politseijaoskonna töötajate visiit Ruhnu

Vallavalitsuse istung

04.04.-.Valla määruste koostamine

05.04.-.Projekti koostamine (kooli mööbel)

06.04.-.EASi esindaja visiit Ruhnu

7.04.-.Saaremaa Omavalitsuste Liidu koolitus Kuressaares

08.04.-.India õhtu rahvamajas