Volikogu istungi päevakord

6.06.21

 

Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

reedel, 11. juunil 2021 a kell 08.00

Ruhnu rahvamajas, vajadusel veebilahenduse Teams vahendusel

 

 

 

Päevakord

 

 1. Vallavanema infominutid.
 2. Ruhnu valla 2020 a majandusaasta aruande kinnitamine.
 3. Ruhnu valla põhimääruse uue redakstsiooni II lugemine.
 4. 2021 aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu vallas valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu ja volikogu liikmete arvu kinnitamine.
 5. 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu valla valimiskomisjoni nimetamine.
 1.  Vaideotsus vaidele Ruhnu Vallavolikogu 22. aprilli 2021.a. otsuse nr 09 kehtetuks tunnistamiseks.
 2. Vaideotsus vaidele  Ruhnu vallavolikogu 22.04.2021 otsuste nr 06, 07 ja 08 kohta.
 3. Valla vara otsustuskorras (Pärsi lauter) tasuta kasutusse andmine.  
 4. Valla vara otsustuskorras (Aasa kinnistu) tasuta kasutusse andmine.
 5. Valla vara otsustuskorras (Niidu kinnistu) tasuta kasutusse andmine.
 6. Valla vara rendile andmine. (Ringsu lautri kinnistu)
 7. Ruhnu valla põhimääruse vastu võtmine.
 8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ruhnu vallale kuuluvale kinnisasjale Keskkonnaagentuuri kasuks.
 9. Ruhnu Vallavolikogu 23. novembri 2020. a otsuse nr 13 „Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamise algatamine" muutmine
 1. Jooksvad küsimused.

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Toimetaja: TIINA ALLIK