« Tagasi

Lennureisid on ajutiselt peatatud.

12. märtsil toimunud Ruhnu valla kriisikomisjoni erakorralisel koosolekul otsustati peatada 13. - 19. märtsiks reisijate regulaarlennud Pärnu ja Kuressaare suunal. Saarel olijatel on võimalik kaubareisidega saarelt lahkuda. Kriisikoosolek toimus koos Ruhnu PERH-i kiirabitöötajatega, konsulteerisime Saaremaa ja Muhu valdadega, samuti Maanteeameti ja Terviseametiga.

  • Ruhnu on tiheasustatud küla, kus sissetoodud viirus võib levida kiiresti kooli ja mujale;
  • Ruhnu kiirabil puudub võimekus võimalike haigusjuhtumite puhul võtta patsiendilt proove ja neid testida;
  • abi jõudmine saarele ja võimalike patsientide hospidaliseerimine on komplitseeritud;
  • reisijate regulaarlendude piiramise mõte on ajutiselt piirata külastajate tulek saarele, võimalusel organiseerime mandril olevad kohalikud elanikud koju.

Nimetatud põhjustel pidas komisjon mõistlikumaks kehtestada nädalane piiratud lennuliikluse režiim ja jälgida olukorra muutumist Eestis.