« Tagasi

Tänasest avaneb Väikesaarte programmi 2021. aasta taotlusvoor

Alates 18. jaanuarist saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Taotluse esitamise tähtaeg on 11.03.2021 kell 12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab RTK veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm   

Küsimuste korral saab informatsiooni telefoninumbritel tel 663 1883, tel 663 1884.

 

Link pressiteatele https://www.rtk.ee/uudised/eesti-vaikesaared-saavad-elukeskkonna-parendamiseks-toetust-taotleda