« Tagasi

Jäätmekava avaliku arutelu teade

Ruhnu Vallavalitsus teatab, et Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026 eelnõule on laekunud ettepanekuid ning jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 18.05.2021 kell 14.00 Ruhnu Vallavalitsuses (Vallamaja, Ruhnu küla). Aruteluga on võimalik liituda ka veebikeskkond Teams vahendusel. Palume oma soovist arutelul osalemiseks teada anda hiljemalt 14.05.2021 kirjalikult Ruhnu Vallavalitsuse kontaktidel – Vallamaja, Ruhnu küla või e-kirjaga aadressil ruhnu@ruhnu.ee.

Veebikeskkond Teams vahendusel liituda soovijatele saadetakse Teams kutse hiljemalt päev enne avalikku arutelu.