« Tagasi

1.JUULIST AVANEB TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE MAAKONDLIK 2021.a. TOETUSVOOR

Toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist ning selle prioriteetidest.
Taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused, maakonda registreeritud mittetulundusühingud;

Toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%.
Taotlusvoor on avatud 1.juulist 2021, taotluse esitamise tähtaeg on 16.juuli 2021 hiljemalt kell 15.00.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee<mailto:riina.allik@saaremaavald.ee> taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 16.juuli 2021 – 16.detsember 2021.

Täpsemat infot (taotlemise tingimused ja taotlusvorm) saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee<http://www.saaremaavald.ee>, Muhu valla kodulehelt www.muhu.ee<http://www.muhu.ee> ja Ruhnu valla kodulehelt www.ruhnu.ee<http://www.ruhnu.ee>.

Lisainfo tel 45 25024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee<mailto:riina.allik@saaremaavald.ee>.