« Tagasi

Valminud on väikesaarte transpordiühenduste analüüs.

Analüüsi tellis Transpordiamet eesmärgiga saada ja olla sisendiks riigile edasiste arengute tegemiseks ja investeeringute prioritiseerimiseks.

Uuringuaruanne on mahukas dokument, kus on palju rõhku pandud olemasoleva olukorra analüüsile. Ruhnu puhul on olulisemaks punktiks 7.3. kus selgub, et tegemist on kõige probleemsema liiniga, kus probleemid saavad alguse sellest, et laev, Runö, ei vasta hetke reisijate ja kaubaveo vajadustele nii mahult kui kandevõimelt. Edasi saab lugeda uuringust allolevalt lingilt.

VÄIKESAARTE TRANSPORDIÜHENDUSTE ANALÜÜS