« Tagasi

Kuidas sõlmida sobiv energialeping

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?

 

Energiahinnad on tõusnud harjumuspärasest kõrgemaks ning sellega seoses on igal tarbijal tark läbi mõelda, kuidas saaks energiat säästa ning üle vaadata ka oma elektri- ja gaasileping. Turul on pakkumisel palju erinevaid pakette – kuidas valida endale nende seast see õige?

 

Elektripaketid jagunevad üldjoontes börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib esineda ka osaliselt muutuva hinnaga pakette, mis koosnevad börsi- ja fikseeritud hinna kombinatsioonist. Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise energiaga pakette, mille puhul on elekter toodetud taastuvatest energiaallikatest. 

 

Börsipakett sobib pigem inimesele, kellel on aastaringselt stabiilne ja pigem väike tarbimine. Näiteks kui elad kaugküttega ühendatud korteris, kus on ka tsentraalne soe vesi, siis su talvine tarbimine võrreldes suvisega tõenäoliselt eriti ei muutu. Seejuures tasub tähele panna, kas paketis sõltub hind kaalutud keskmisest börsihinnast või igal tunnil tarbitud elektrikogusest ja sellel tunnil kehtivast börsihinnast. Tunnipõhist elektri börsipaketti kasutades on tarbijal võimalik ka tarbimist ajastada odavama hinnaga tundidele. Gaasi puhul tunnihinnale põhinevaid pakette ei pakuta, seal arvestatakse kuu keskmist börsihinda.

 

Fikseeritud pakett sobib neile, kes soovivad kindlust, et iga kuu on energiaarve sama suur. Seda on mõistlik kaaluda, kui oled suurem tarbija või näiteks kasvab külmade ilmade saabudes su energiatarbimine märgatavalt. Lisaks tasub fikseeritud paketti kaaluda, kui sa ei soovi või sul polegi võimalust börsihindade järgi oma tarbimist ajastada. Nüüd pakuvad energiamüüjad ka uusi pikaajalisi fikseeritud pakette, mille hind võib olla lühiajalistest teatud juhtudel odavam.

Kindlasti tasub endale elektri-või gaasimüüjaga leping sõlmida, sest selle puudumisel kasutatakse võrguettevõtja vahendatavat üldteenust. See ei ole kindlasti soodsaim variant, seega tasub kaaluda energiamüüjaga soodsama paketi sõlmimist.

 

Kas ja kuidas valida uus pakett?

 

  • Vaata üle oma praegune leping. Info selle kohta leiad oma energiamüüja kodulehelt või müüjaga suheldes.
  • Vaata üle ka oma energiatarbimine ja mõtle läbi, kas praegune pakett vastab sinu vajaduste ja rahaliste võimalustega. Oma tarbimisandmed leiab Eleringi veebilehe www.elering.ee e-teenindusest.
  • Võrdle erinevaid elektripakette veebiaadressil www.elektrihind.ee ja gaasipakette aadressil www.gaasihind.ee.
  • Kui hakkab silma sulle sobivam pakkumine, võta energiamüüjaga ühendust ning uuri täpsemalt senise lepingu muutmise ja uue lepingu tingimuste kohta.
  • Kui pakett on sulle soodsam ja tingimused sobivad, vaheta see välja.

 

Pea meeles! Kui soovid tähtajalise elektri või soojusenergia müügilepingu ennetähtaegselt lõpetada, võib osa lepingute puhul kaasneda leppetrahv. Info selle kohta leiad oma kehtiva lepingu tingimustest.

 

Rohkem infot leiab veebiaadressil www.mkm.ee/energialepingud

 

Autor: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium