« Tagasi

Hajaasustuse programm on taotlemiseks avatud

Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist, millega aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede headele elutingimustele ning seeläbi toetatakse neis piirkondades elanike arvu püsimist. Tänavu nähakse selleks riigilt ette 2,9 miljoni eurot ning vähemalt sama palju eraldavad kohalikud omavalitsused täiendavalt enda eelarvetest.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1.veebruarist kuni 3. aprillini 2023. Taotlused tuleb esitada kohalikule omavalitsusele. 

Lisainfo: https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm