« Tagasi

Mesila kinnistu renoveerimisprojekt

Ehitusregistri kaudu esitati hoone rekonstrueerimiseks ehitusteatis koos vee-ja kanalisatsioonitrasside rajamisega Ruhnu vallas, Ruhnu külas, Mesila kinnistul (katastritunnusega 68901:001:0350):

- biopuhastisüsteemi imbväljaku rajamisega kaasneb imbsüsteemi 50m sanitaarkuja osaline ulatumine naaberkinnistule;

- puurkaevu rajamisega, millega kaasneb kaevu 10m hooldusala kuja osaline ulatumine naaberkinnistule.

Avaldame tutvumiseks ja kooskõlastamiseks naaberkinnistu omanikele Ruhnu valla, Ruhnu küla, Mesila kinnistul (katastritunnusega 68901:001:0350) paikneva hoone renoveerimistööde ehitusprojekti asendiplaanilise lahendusega (TEMPT OÜ, töö nr 392/22, joonise nimetus: "Asendiplaan", koostamise kpv: 31.01.2023), mis on kinnituse lahutamatuks osaks.

Avalik väljapanek kestab kuni 05.05.2023 a.

Lisa küsimuste korral pöörduda:
Riina Nedzelskiene
ehitusnõunik
+372 5258025
riina@vormsi.ee