« Tagasi

Uue-Bissa detailplaneeringu avalik väljapanek

Ruhnu vallavolikogu võttis 19.04.2023 a istungil otsusega nr 05 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ruhnu valla Uue-Bissa detailplneeringu.  Avalik väljapanek tomub 10. 05.2023 kuni 08.06.2023 a.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Ruhnu Vallamajas ning Ruhnu valla veebilehel ruhnu.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust . Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele hiljemalt 08.06.2023 a postiaadressil Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond 93001, e-post aadressil ruhnu@ruhnu.ee.