« Tagasi

Uue-Bissa kinnistu detailplaneeringu korduv avalik väljapanek

 

Ruhnu Vallavolikogu 22.02.2022 a otsusega nr 05 algatati Ruhnu külas, Uue-Bissa (katastritunnus 68901:001:0109) kinnistu detailplaneering. Detailplaneering algatati eesmärgiga sätestada tingimused üksikelamu koos abihoonetega püstitamiseks. Tulenevalt 100% maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu muutmisest elamumaaks on detailplaneering üldplaneeringut muutev.  Planeeringuala suurus on 3448 m2.

Lähtudes planeerimisseaduse § 86 võttis Ruhnu Vallavolikogu 19.04.2023 a otsusega nr 05 detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule, mis toimus 10. 05.2023 kuni 08.06.2023 a.

Kuna planeeringusse tehti täiendavaid muudatusi, siis kordab Ruhnu Vallavalitsus Ruhnu küla Uue-Bissa kinnistu detailplaneeringut, mis toimub 30.11.2023 kuni 01.01.2024 a.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Ruhnu Vallamajas ning Ruhnu valla veebilehel ruhnu.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust . Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele hiljemalt 01.01.2024 a postiaadressil Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond 93001, e-post aadressil ruhnu@ruhnu.ee.