« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse muudatuse taotlus

Aktsiaselts Saarte Liinid on esitanud Keskkonnaametile Ruhnu sadama (Ruhnu sadam, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond) vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse.

 

Esialgne keskkonnaluba oli hooldussüvendustöödele, mille eesmärk on taastada olemas olnud laevatamiseks vajalik veesügavus akvatooriumis ja sissesõiduteel.

Keskkonnaloa muutmise taotlus lisab eelnevale Ruhnu sadama amortiseerunud kaitserajatiste rekonstrueerimise, mille eesmärk on tõhustada aluste ja sadamarajatiste kaitset laineenergia mõju eest, vähendada liivade liikumist sadama akvatooriumisse, avardada sadama suud tagamaks laevadele ohutum sisenemine/väljumine.

 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/): menetlus nr M-128572, taotlus nr T-KL/1023884-2.