« Tagasi

Ruhnu Vallavalitsus koostab jäätmekava

Ruhnu Vallavalitsusel on koostamisel jäätmekava 2021.2026 aastateks. Ruhnu valla jäätmekava annab ülevaate kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse korraldusest: jäätmemajanduse olukorra kirjeldus ja ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, eesmärkidest. Uue jäätmekavaga määratakse ära eesmärgid aastateks 2021–2026 ning seal kirjeldatakse tegevusi nende saavutamiseks.