« Tagasi

Saeveski kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Ruhnu Vallavolikogu 31. juuli 2020. a. otsusega nr  10 algatati Ruhnu külas Saeveski kinnistu detailplaneering.

Saeveski kinnistu (katastriüksus nr  68901:001:0348) detailplaneering algatati eesmärgiga sätestada tingimused kahe paarismaja püstitamiseks ning katastriüksuse jagamine kaheks krundiks. Tulenevalt 100% tööstusmaa sihtotstarbega kinnistu muutmisest elamumaaks on algatatav detailplaneering üldplaneeringut  muutev.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Ruhnu Vallavalitsuse 17.12.2020 a korralduse nr 70 alusel toimub detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek  ajavahemikul 04.01-02.02.2021.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Ruhnu Vallamajas ja Ruhnu valla veebilehel ruhnu.ee/detailplaneeringud.