29.06.18

Roņu salas vasara 2018

Trešdien, 16.maijā Rannarootsi muzeja talka Korsi

Sestdien, 19. maijā plkst. 16 jauktā kora Cantus koncerts baznīcā

Sestdien, 26. maijā plkst. 20 Ostas disko kafejnīcā Yljes

Sestdien, 2. jūnijā plkst. 10 Liise talu maratons

Sestdien, 2. jūnijā plkst. 21 Deju vakars ar grupu "Justament" Liise talu pagalmā 

Pirmdien, 4. jūnijā plkst. 12 Igaunijas karoga dienas svinības skolas karoga laukumā

Trešdien, 6. jūnijā plkst. 13 Zviedrijas karoga dienas pikniks tautasnama karoga laukumā

Piektdien, 8. jūnijā plkst. 21 deju vakars ostas kafejnīcā Yljes

Sestdien, 9. jūnijā plkst. 18 Moro ģitārmūzikas vakars Liise talu pagalmā

Sestdien, 16. jūnijā plkst. 19 Moro ģitārmūzikas vakars Liise talu pagalmā

20.-22. jūnijā starptautiskā VII Baltijas Vasaras skola "100 gadu mūžizglītībai Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Ruhnu". Igaunijas Brīvās izglītības savienības un Ruhnu pagasta pašvaldības kopprojekts.

Vasaras skolas programma

Sestdien, 23. jūnijā

st. 21 Jāņu vakars futbola laukumā. 

4.-8. jūlijs V starptautiskā vijolnieku nometne

Sestdien, 21. jūlijā

plkst. 11 Vasaras tirgus Liise talu pagalmā

plkst. 19 Latvijas mūziķu Ilonas Birģeles (ērģeles) un Kristīnes Gailītes (soprāns) concerts baznīcā

18.-19. augustā IV festivals RuhnuRahu