EST     ENG     LAT

Uudised Ruhnu.ee uudiste ja teadete RSS

Loe uudist Ehitusseaduse uuendustest.

1.juulist hakkas kehtima uus ehitusseadustik, mis kohustab kõik ehitised kandma ehitisregistrisse. Ajakirjandus on kahjuks ajanud inimesed ärevaks, levitades infot nagu nüüd tuleb kõigi hoonete eest mida ei ole ehitisregistris, maksta trahvi 500 eurot. See ei ole päris nii. Ka seni oli kohustus oma ehitustegevus vallas registreerida, taotleda ehitusload. Nii on see olnud aastast 1995. Nüüd karmistab riik uue seadusega nõudeid, aga seda eelkõige ebaseaduslike ehk õigusliku aluseta püstitatud ehitiste osas. Kõik ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 aastat, saab kanda registrisse tasuta teatud jooniste ja kirjelduste alusel ning aega on selleks aastani 2020. Täpsustage, millised hooned ei ole registrisse kantud. Vallavalitsus täpsustab seniks detailid, millega peab arvestama väikeehitiste (kuurid, keldrid, saunad jne) registrisse kandmisel. Elukondlike hoonete puhul (elamud, suvilad), kehtestab vallavalitsus korra, mille alusel saab need ilma riigilõivuta registrisse kanda. Küll tuleb aga pärast 2003. aasta 1.jaanuari ebaseaduslikult püstitatud ehitisi seadustama hakata uutel alustel ning sellega kaasneb ka päris suur riigilõiv. Kõigi seni kehtinud seadustest tulenevalt oleksid ehitise tellijad pidanud enne ehituse alustamist taotlema vallast ehitusload või väikeehitiste puhul kirjalikud nõusolekud.
Kes neid nõudeid seni ei täitnud, siis nendele rakendub uuest seadusest tulenev ehitiste registrisse kandmisega 500 eurone riigilõivu nõue. Kui  seda ei ole õigel ajal tehtud, on tegemist seaduse tähenduses seaduserikkumisega. Seni tuli ebaseaduslikult püstitaud ehitiste puhul sarnaselt uue ehitise alustamisega, tagantjärele alustada ikka projekteerimistingimuste taotlusega (ehitusloa kohustuse korral), edasi ehitusprojekti tellimisega pädevalt projekteerimisfirmalt ja seejärel taotleda ehitusluba. Uue seaduse järgi lihtsustub seniste õigusliku aluseta ehitiste seadustamine. Peale 01.juulit 2015 tuleb tellida ehitise mõõdistusprojekt (ehitise üle mõõtmine) varasema ehitusprojekti asemel, esitada ehitisteatis kõigi nõutud andmetega ja nüüd tuleb tasuda riigilõiv 500 eurot. Siin võib tellija isegi rahaliselt võita, kuna üldjuhul mõõdistusprojekti koostamine on odavam kui ehitusprojekti tellimine, kusjuures ei pea enam tasuma eraldi ehitusloa ja kasutusloa riigilõivu. Siiski tuleb veel hinnata ehitise vastavust ohutusnõuetele sarnaselt praegusele ehitiste ülevaatusele komisjoni poolt. Uue ehitusseadustiku kohaselt muutuvad oluliselt riigilõivu summad ehitustegevuses, aga need siiski juba nüüd alustavatele ehituse tellijatele.
Loe uudist Hajaasustuse programm alustas

Loe uudist Tänud RuhnuRahu korraldajaile...

Loe uudist Ruhnut külastavad riigikogulased...

Loe uudist Valla projektide toetussummad on jõudnud 100000 euroni

Loe uudist Puhkused

Loe uudist Vallavanem teatab

Ruhnu üldandmed

Ruhnu valla sümbolid ja Riigikantselei kooskõlastus

Ruhnu saar kuulub Saare maakonda ja moodustab iseseisva Ruhnu valla. Saare pindala on 11,9 km², pikkus 5,5 ja laius 3,5 km. Lähim koht mandrile on 37 km kaugusel asuv Kolka neem Kuramaal Lätis. Kuressaarde on linnulennult 70, Pärnusse 96 ja Kihnu saareni 54 km.

 

Esmakordselt on Ruhnut kirjasõnas mainitud 1341.a. Kuramaa piiskopi vabaduskirjas, milles kinnitati, et saart asustavad rootslased võivad elada vabade talupoegadena rootsi õiguse järgi. Viimaste arheoloogiliste uuringute järgi on aga esimesed inimesed Ruhnus käinud juba aastal 5200 eKr ehk 7200 aastat tagasi.

loe edasi..

Kiriku uus värav

Väravat konstrueerimas ...

Vaata siin ilmunud piltide galeriid: veebilehel ilmunud pildid.