EST     ENG     LAT

Uudised Ruhnu.ee uudiste ja teadete RSS

Loe uudist Vallavalitsuse istungil...

…, mis toimus 23. mail, otsustati:

1.Tunnistada kvalifitseerunuks riigihanke “Ruhnu koolimaja rekonstrueerimise projekteerimine” kõik 3 pakkumust. Tunnistada võitjaks ning sõlmida projekteerimisleping  ArcProjektiga.

2. Läbi vaadanud MTÜ Ruhnu KultuuriAit kirjaliku nõusoleku taotluse koos väiketuuliku tehnilise kirjelduse ning esitatud asendiplaani ja tuginedes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22, Ehitusseaduse § 16 lg 1 p 1, ja Ruhnu valla ehitusmääruse § 8 p 1, otsustas väljastada kirjaliku nõusoleku Randoja kinnistule (68901:001:0011) väiketuuliku püstitamiseks vastavalt esitatud lahendusele.

3.Moodustada sihtasutus Ruhnu spordisaali projekteerimiseks ja ehituseks.

4.Välja anda FIE Luise-Maria Jõersile kirjalik nõusolek pesuruumide ehitamiseks.

 


 

  

  

  
Loe uudist Vallavolikogu istung...

Loe uudist Nukuteater etendab Ruhnus...

Loe uudist Priidu fotonäitus avatakse Riigikogus...

Loe uudist Ruhnu suvekalender

Loe uudist Laevagraafik

Loe uudist Vallavanem teatab

Ruhnu üldandmed

Ruhnu valla sümbolid ja Riigikantselei kooskõlastus

Ruhnu saar kuulub Saare maakonda ja moodustab iseseisva Ruhnu valla. Saare pindala on 11,9 km², pikkus 5,5 ja laius 3,5 km. Lähim koht mandrile on 37 km kaugusel asuv Kolka neem Kuramaal Lätis. Kuressaarde on linnulennult 70, Pärnusse 96 ja Kihnu saareni 54 km.

 

Esmakordselt on Ruhnut kirjasõnas mainitud 1341.a. Kuramaa piiskopi vabaduskirjas, milles kinnitati, et saart asustavad rootslased võivad elada vabade talupoegadena rootsi õiguse järgi. Viimaste arheoloogiliste uuringute järgi on aga esimesed inimesed Ruhnus käinud juba aastal 5200 eKr ehk 7200 aastat tagasi.

loe edasi..

Kiriku uus värav

Väravat konstrueerimas ...

Vaata siin ilmunud piltide galeriid: veebilehel ilmunud pildid.