Andre Nõu - vallavanem 56 22 1913 vallavanem@ruhnu.ee 

Tiina Allik - 453 3816  ruhnu@ruhnu.ee 

Ülle Jõgi - 455 3109 ylle@ruhnu.ee 

Registrikood 75023177
arvelduskonto number EE191010022086133008 SEB Pangas