Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

31.01.2020 a kell 16.00

Vallamajas

 

Päevakord :

  1. Vallavanema infominutid.
  2. Ruhnu valla 2020-2030 a arengukava II lugemine.
  3. Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus- ja töökohtade koosseisud ja palgamäärad.
  4. Ruhnu valla 2020 a eelarve I lugemine.
  5. Ruhnu valla 2020-2030 a arengukava vastuvõtmine.
  6. Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Ruhnu Kultuuriruum kasuks.
  7. Jooksvad küsimused.