Teisipäeval, 20.06.2017 a kell 12.00

Ruhnu Vallamajas

Päevakord:

  1. Vallavanema infominutid
  2. Ruhnu valla 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Ruhnu päikeseelektrijaama detailplaneeringu kehtestamine
  4. 2017 aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu vallas valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu ja volikogu liikmete arvu kinnitamine
  5.  2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Ruhnu valla valimiskomisjoni nimetamine
  6. 2017 a I lisaeelarve
  7. Jooksvad küsimused .