Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

06.04.2018 a kell 08.00

Vallamajas

Päevakord:

1. Ruhnu vallavolikogu 15.02.2018 otsuse nr 3 kehtetuks tunnistamine

2. Liitumine mittetulundusühinguga MTÜ Väikesaarte Liit

3. Jooksvad küsimused