Ruhnu Vallavolikogu istung 14.12.2017 kell 16.00

Ruhnu vallamajas

 

Päevakord:

1. 2017 a II lisaeelarve vastuvõtmine

2. 2018 a eelarve I arutelu

3. Pangalaenu tagasimaksmine

4. Arengukava 2016-2022 läbivaatamine

5. Ruhnu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

6. Töökohtade loomine (arutelu)

7. Ruhnu valla põhimääruse muutmine

8. Ruhnu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord I lugemine

9. Ruhnu valla transpordiühenduste korraldamine

10. Nõusoleku andmine omavalitsusüksuste ühiselt täiendavate ülesannete täitmiseks võtmiseks ja koostöökokkuleppe heakskiitmine

11. Volituste andmine saarvaldade omavalitsuste liidu asutamiseks

12. Eesti Linnade ja Valdade Liiduga ühinemine ja esindajate nimetamine.

13. Jooksvad küsimused