Ruhnu Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 10.septembril kell 20.30 vallamajas

Päevakord:

1. Vallavalitsuse volituste lõppemine.

2. Ruhnu Vallavalitsuse arvulise koosseisu kinnitamine.

3. Ruhnu Vallavalitsuse nimelise koosseisu valimine.

4. Ruhnu valla Tööstuse maatükile hoonestusõiguse seadmine.

5. Jooksvad küsimused.