KUTSE

 

Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

kolmapäeval, 23. septembril 2020 a kell 15.00

 

vallamajas

 

Päevakord

 

  1. Vallavanema infominutid.
  2. Ruhnu Vallavolikogu 12. detsembri 2019 a otsus nr 25

kehtetuks tunnistamine.

  1. Elamuehitus Ruhnus.
  2. Ruhnu energia- ja kliimakava 2030 a.
  3. Jooksvad küsimused.