Ruhnu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 10. jaanuaril kell 16.00 vallamajas

Päevakord:

1. Saeveski katastriüksuse detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku korraldamine.

2. Vallavanema ametist vabastamine omal soovil ja vallavanema kohusetäitja ametisse nimetamine.

3. Vallavalitsuse arvulise koosseisu muutmine.

4. Jooksvad küsimused.