Ruhnu Vallavolikogu istung toimub

05.03.2020 a kell 16.30

Vallamajas

 

Päevakord :

  1. Vallavanema infominutid.
  2. Ruhnu valla 2020 a eelarve II lugemine.
  3. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine.
  4. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine.
  5. Ruhnu valla 2020 a eelarve vastuvõtmine.
  6. Audiitori määramine.
  7. Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Ruhnu Kultuuriruum kasuks.
  8. Kogukonna spordiplatsist.
  9. Kõrvalmaanteede üleandmisest.
  10. Jooksvad küsimused.