Ruhnu valla revisjonikomisjon koosseisus:

Triinu Lamp - komisjoni esimees

Jaanus Torrim - komisjoni liige

Johannes Halberg - komisjoni liige