• Ruhnu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava
  • Ruhnu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava Lisa 1, plaan
  • Ruhnu põhikooli arengukava
  • Ruhnu valla arengukava 2020-2030 /
  • Tegevuskava 2020-2023 /
  • Tegevuskava 2020-2024
  • Ruhnu SECAP