28.09.23

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenuse osutajaks on hoolduspere, perekodu või asenduskodu.

Asendushooldusteenuse vajaduse korral võta ühendust sotsiaaltöötajaga.

Toimetaja: TIINA ALLIK