Ruhnu Vallavolikogu poolt välja antud määrused

 

 • Ruhnu valla heakorraeeskiri
 • Ruhnu valla avaliku ürituse korraldamise kord ( Lisatud ka avaliku ürituse loa taotlus  )
 • Ruhnu valla koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri
 • Ruhnu Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine
 • Ruhnu valla täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord
 • Ruhnu valla sotsiaaltoetuste määra kinnitamine
 • Vallavara valitsemise kord
 • Ruhnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 • Ruhnu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 • Ruhnu valla maamaksumäärade kinnitamine
 • Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra kinnitamine
 • Ruhnu valla kodaniku tunnustamise kord kinnitamine
 • Ruhnu Valla hankekorra kinnitamine
 • Ruhnu valla põhimäärus