Loomsete kõrvalsaaduste matmise puhul, tuleb võtta ühendust Ruhnu vallavalitsusega.