Vee ja kanalisatsiooni hinnad

 

Ruhnu Vallavolikogu kooskõlastas 03.02.2021 a istungil vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad alates 01. aprillist 2021 a.