28.09.23

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puudega täisealise isiku füüsiline abistamine igapäevastes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut ühiskonnaelu erinevates valdkondades.

Isiklik abistaja abistab isikut lähtuvalt tema puudest järgmistes tegevustes: liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, majapidamistöödes ja teistes toimingutes, milles isik puude tõttu abi vajab.

Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitada avaldus sotsiaaltöötajale.

Toimetaja: TIINA ALLIK