Ruhnu valla jäätmekava 2021-2026

Jäätmekäitlus

Ruhnu valla jäätmekava on koostamisel. Jäätmekava avalikustamine toimub 12.-26. aprillil valla kodulehel ja paberkandjal vallamajas. 

Ruhnu jäätmejaam

Avatud ettehelistamisel

Kontakt: Heiki Kukk, tel 5623 3423, heiki@ruhnu.ee

Kontakt:

Ruhnu vallavalitsus

Andre Nõu

vallavanem@ruhnu.ee