28.09.23

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut, töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust on õigus saada raske või sügava puudega last kasvataval isikul kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

  • Lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  • Lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas hooldamine);
  • Laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Lapsehoiuteenuse saamiseks esita taotlus sotsiaaltöötajale.

Toimetaja: TIINA ALLIK